Tietosuojaseloste

VIITASAAREN TILAUSLIIKENNE OY

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty 1.1.2024

1 Rekisterinpitäjä

Viitasaaren Tilausliikenne Oy

Rantatie 2, 44500 Viitasaari

p. 0207 528 100

Y-tunnus 0177323-2

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevassa asiassa

Viitasaaren Tilausliikenne Oy/ Tietosuoja

Henna Kuusjärvi-Puttonen

Keskitie 6, 44500 Viitasaari

p. 0400-841698

myynti@viitasaarentilausliikenne.fi

3 Rekisterin nimi

Viitasaaren Tilausliikenne Oy asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi.

Asiakkaan edun vuoksi henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarvittaessa tietoja siirretään yhteistyökumppaneille palvelun toimivuuden varmistamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti. Syntymäaika tarvittaessa (mm.laivavarauksissa), passinnumero (viisumiasiat)

Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista sekä asiakkaan laskutus- ja maksutiedot.

Asiakaspalautteiden käsittelyä varten matkan/ palveluiden tapahtumatiedot.

Muiden kuin henkilöasiakkaiden osalta lisäksi:

  • Organisaation nimi
  • Yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot
  • Y-tunnus

6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Viitasaaren Tilausliikenne Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisestä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 5 vuotta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen ja tilaukseen liittyvät tiedot tallennetaan varauksen yhteydessä varausjärjestelmäämme. Asiakas antaa varauksen yhteydessä matkustajien tiedot omalla sekä toisten matkustajien suostumuksella.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Viitasaaren Tilausliikenne Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa yhteistyökumppaneille.

Yhteistyökumppaneita ovat esim. muut alihankkijat ja yhteistyökumppanit jotka varauksen järjestämiseen tarvitaan.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperimuodossa olevaa aineistoa säilytetään lukitussa tilassa jonne pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon pääsy vain Viitasaaren Tilausliikenne Oy:n henkilökunnalla jolla on salassapitovelvollisuus. ATK-ohjelmistoihin ja varausjärjestelmiin henkilökunnalla on omat käyttäjätunnukset sekä salasanat.

10 Profilointi

Viitasaaren Tilausliikenne Oy ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11 Evästeet

Sivuillamme ei käytetä evästeitä

12 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin ( tarkastusoikeus )

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

13 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojensa korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.